Til- og ombygning af tidligere øldepot til idrætshal

         
 
Bygherre:
 
Silkeborg Kommune
Fritids- og Kultutafdelingen
Søvej 1
DK-8600 Silkeborg
 
Bygget i:
2005-2006
Byggeplads:
 
Sydby Hallen
Jernbanevej 64
DK-8600 Silkeborg

 
Bygning:
Til- og ombygning af tidligere
øldepot til idrætshal